MGM SAĞLIK, 2006 YILINDA ISO 9001:2000 KALİTE BELGESİ ALARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMİŞTİR.Radyoloji Testi için Tıklayınız.

Copyright © 2007.
Designed By Selçuk AKSOY
 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z

N

N-metyhyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonists

(f) N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör antagonistleri; bir tür analjezik ilaç grubu

N-myc oncogenes

N-myc grubu onkojenler

N-nitroso compounds

(k) içeriğinde N- nitroz bulunan bileşikler

nabilone

(f) sentetik kannabinoid

nail bad tumors

tırnak yatağı tümörleri

naloxone

(f) nalokson; morfinin tipik antagonisti olan ilaç

nano-

önek; çok küçük, bilyonda bir

naproxen

(f) bir analjezik ilaç

narcotic analgesic

(f) morfin türü ağrı kesicilere verilen genel isim

nares

(anat) burun delikleri

nasal

(anat) burun boşluğu,

nasal cavity tumors/cancers

(anat) burun boşluğu,

nasal obstruction

burun tıkanıklığı,

nasal septum

(anat) burun septumu,

nasal septum carcinoma

(onk, pat) nazal T hücreli lenfoma,

nasal vestibule

(anat) burun vestibülü,

nasal vestibule lesions

burun vestibülü lezyonları

nasofrontal

burun ile alın bölgesine ait

nasogastric catheter

nazogastrik kateter

nasolacrimal duct and sac

(anat) gözyaşı bezi kanalı ve kesesi

nasopharyngeal cancer/carcinoma

(onk, pat) nazofarenks kanseri/karsinomu

nasopharyngoscopy

nazofarinksin endoskopik tetkikine yarıyan görüntüleme aygıtı

nasopharynx

(anat) nazofarinks,

nasopharynx cancer

nazofarinks kanseri

natality

doğum oranı

1  2  3  4  5  6  7

Geri Dön