MGM SAĞLIK, 2006 YILINDA ISO 9001:2000 KALİTE BELGESİ ALARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMİŞTİR.Radyoloji Testi için Tıklayınız.

Copyright © 2007.
Designed By Selçuk AKSOY
 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z

L

L-phenylallanine mustard

(f, onk) bir alkilleyici sitostatik

laboratory

laboratuar testleri

labyrinth

(anat) labirent; iç kulaktaki labirente benzer boşluk

lacrimal gland

(anat) gözyaşı bezi

lactation

laktasyon; süt salgılama

lactic acid

laktik asit, süt asidi,

lactic acidosis

laktik asidoz,

lactic dehydrogenase, LDH

laktik dehidrogenaz, LDH

Lactose

laktoz; süt şekeri

laminectomy

(c) laminektomi; vertebraların eklem çıkıntılarının rezeksiyonu

Lancet

neşter

laparoscope

laparoskop; karın duvarından geçirilen ve iç organların görülmesini sağlayan alet

laparoscopic resection

(c) laparoskopik rezeksiyon

laparoscopy

laparoskopi; laparoskop ile yapılan işlem

Laparotomy

(c) karın yarılması operasyonu

large intestine

(anat) kalın bağırsak,

Laryngeal

(anat) larengeal kıkırdaklar,

laryngeal nerve, recurrent

(anat) rekürrent larinjiyal sinir

laryngectomy

(c) larinjektomi; gırtlağın cerrahi yolla alınması

Laryngitis

larenjit; gırtlak iltihabı

laryngocele

laringosel

laryngology

larengoloji; boğaz ve boğaz hastalıklarını inceleyen bilim dalı

laryngopharyngeal cancer

laringofarinjiyal kanser

laryngopharyngectomy

(c) laringofarinjektomi; larinks ve farinksin cerrahi yolla çıkarılması

laryngopharyngoesophagectomy

(c) laringofaringoözofajektomi; larink, farinks ve özofagusun cerrahi yolla çıkarılması

1  2  3  4  5 

Geri Dön