MGM SAĞLIK, 2006 YILINDA ISO 9001:2000 KALİTE BELGESİ ALARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMİŞTİR.Radyoloji Testi için Tıklayınız.

Copyright © 2007.
Designed By Selçuk AKSOY
 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z

I

İatric

tıbba ait

ibuprofen

(f) bir antiinflamatuar ve analjezik ilaç

icterus

ikter; sarılık

idiopathy

sebebi bilinmeyen hastalık

ileostomy

(c) ileostomi

İleum

(anat) ileum; ince bağırsağın alt yarısı

İleus

(anat) ileus

İliac

(anat) iliyak lenf bezleri

İlium

(anat) kalça kemiği

İll

hasta

illegal

meşru olmayan, kanuna aykırı

illness

hastalık

im:

olumsuzluk önek’i,

imaging studies/procedures

görüntüleme çalışmaları/prosedürleri

İmmature

Olgunlaşmamış

İmmobile

immobil; hareketsiz

immobilization devices

(rt) immobilizasyon (sabit pozisyon) sağlayan cihazlar

İmmortal

Ölümsüz

İmmune

immünite durumu,

immune system

immün sistem

İmmunity

immünite; muafiyet, bağışıklık

immunization

aşılama, bağışıklığı artırma

immunoblast

immunoblast hücresi

immunoblastic lymphomas

(onk, pat) immünoblastik lenfomalar

immunodeficiciency disorders

immün yetersizliği yapan hastalıklar

 

1  2  3  4  5  6  7

Geri Dön