MGM SAĞLIK, 2006 YILINDA ISO 9001:2000 KALİTE BELGESİ ALARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMİŞTİR.Radyoloji Testi için Tıklayınız.

Copyright © 2007.
Designed By Selçuk AKSOY
 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z

F

facial nerve (CN VII)

(anat) yüz siniri; VII. Kafaçifti siniri,

facial paralysis

yüz felci

factor

faktör

failure

yetersizlik, başarısızlık

falciform

orak şeklinde

fallopian tube cancer

(onk) yumurtalık tüpü kanseri

fallopian tubes

(anat) fallop tüpleri

false cords

(anat) larinksin yalancı kordları

FAM regimen, for gastric cancer

(f, onk) mide kanseri tedavisinde kullanılan kombine kemoterapi rejimi

familial

ailevi, familyal,

familial adenomatous polyposis coli

(onk) kalınbağırsağın ailevi adenomatöz polipleri,

familial cancer syndromes

(onk) ailevi kanser sendromları,

febrile

Kan naklinin ateşli reaksiyonları

fecal incontinence

gaita kaçırma

feces, faeces

dışkı

female

dişi, kadın, kadın cinsine mahsus

feminine

kadın gibi, kadınımsı

femoral

(anat) uyluk kemiğine ait

femur

(anat) femur; uyluk kemiği

fenestration

delik açma ameliyatı

ferri-

önek; demirli

ferric

(k) demire ait, demirli

ferro-

önek; demirli

ferrous

(k) demirli, demirden oluşan; iki değerli demiri ihtiva eden,

ferrous sulfate (Frickle) dosimetry

(rt) radyoterapide kullanılan demir sülfat dozimetresi

 

1  2  3  4  5 

Geri Dön