MGM SAĞLIK, 2006 YILINDA ISO 9001:2000 KALİTE BELGESİ ALARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMİŞTİR.Radyoloji Testi için Tıklayınız.

Copyright © 2007.
Designed By Selçuk AKSOY
 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z

C

CA 125 (onk) Yumurtalık kanseleri için bir tümör belirleyicisi
CA 15-3 (onk) meme kanseri için bir tümör belirleyicisi
CA 19-9 (onk) pankreas kanseri için bir tümör belirleyicisi
carcinogen kansere neden olan etken veya maddelerin tümüne verilen isim
carcinogenesis kanser gelişimi
carmustine, BCNU (f, onk) özellikle beyin metastazlarında kullanılan bir kemoterapötik ajan (ilaç)
carotis Sonda
CCNU (f, onk) lomustine
CEA karsinoembryonik antigen
CHART, continuous hyperfractionated accelerated radiation therapy (rt) fraksiyon sayısı artırılmış ve tedavi süresi kısaltılmış (hızlandırılmış) radyoterapi rejimi
chemoprotective agents kemoprotektif ajanlar
chemoradiotherapy (onk, rt) kemoterapi ve radyoterapinin beraber uygulanması
CHOP chemotherapy (f, onk) lenfomalarda uygulanan kombine kemoterapi rejimi
chorda, çoğul chordae korda; tel, kiriş
chordoma (onk, pat) kordoma
choriocarcinoma (onk, pat) koryokarsinom
chorioepithelioma of uterus (onk, pat) uterusun koriyoepiteliyoması
choroid (anat) gözün damar tabakası,
choroid melanoma (onk, pat) koroid melanoma
choroid plexus carcinomas/tumors (onk, pat) koroid pleksus karsinomları/tümörleri
choroidal metastasis (onk) koroid metastazları,
choroidal neovascularization koroid tabakasında yeni damarlanma
chromo-:  - Önek; renkle ilgili
chromophobe kromofob; zor boyanabilen (hücre veya doku) , ön hipofizin boya almayan hücreleri,
chromophobe adenoma (onk, pat) kromofob adenoma

1  2  3 4  5  6  7  8  9

Geri Dön