MGM SAĞLIK, 2006 YILINDA ISO 9001:2000 KALİTE BELGESİ ALARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMİŞTİR.Radyoloji Testi için Tıklayınız.

Copyright © 2007.
Designed By Selçuk AKSOY
 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z

A
abdomen (anat) karın, batın
abdominal karın ağrısı
abdominal histerektomi (c) karından girişimle yapılan rahimin çıkarılması,
abdominal irradiation (rt) tüm batın ışınlaması,
abdominal karsinomatosis (onk) yaygın batın içi kanseri veya kanserin karın içinde çok yaygınlaşması
abdominopelvik  radyasyon (rt) batın ve pelvis ışınlaması
abdominoperineal reseksiyon (c) rektum kanserlerinde uygulanan bir operasyon çeşidi
abdusens siniri (CN VI) (anat) abdusens siniri; VI. Kafa çifti siniri
aberant sapmış, hatalı, aberran, anormal
ablasyon ayırma, bir kesimin çıkarılması, ablasyon; bedenden (ur, uzuv) alma
abnormal normal dışı, anormal
absorbed dose (r, rt) radyasyonun emilen dozu
absorption emilim, absorpsiyon
ABVD, for Hodgkin’s disease (onk) Hodgkin hastalığında kullanılan bir kemoterapi rejimi
acalasia Akalazya
acanthoma (pat) ciltte bulunan hastalık
acantosis nigrikans bazı habis tümörlerde ciltte görülen pigmente lezyonlar
acetabular fracture asetabulum kırığı
acetabulum (anat) asetabulum,
acetaminophen (f) bir analjezik ilaç
acetylsalicylic acid (f) asetil salisilik asid; aspirin
acites Karın içinde biriken fazladan olan sıvı
aclorhidri Aklorhidri
actinomycin D (onk) bir kemoterapötik ajan (ilaç)
ad- ters yönde; bkz advers etki

1 2 3 4

Geri Dön